Test
Inwentarz Depresji Becka*

(Na podstawie publikacji polskiej adaptacji Skali Depresji Becka: Parnowski T., Jernajczyk W. (1977) Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne (ocena pilotażowa), Psychiatria Polska, 11, str. 417-425; Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J. Psychiatria: Podstawy Psychiatrii, t. I;4:456-57)

Jakie były Pani/Pana uczucia
podczas ostatnich 7 dni?

A.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


B.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


C.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


D.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


E.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


F.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


G.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


H.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


I.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


J.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


K.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


L.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


M.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


N.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


O.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


P.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


Q.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


R.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


S.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


T.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


U.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


Sprawdź wyniki testu
pkt

*Kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym, nie zastępuje badania lekarskiego. Wynik testu może być jedynie dobrą wskazówką. W przypadku wyniku wskazującego na możliwość występowania depresji należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Tylko on może zweryfikować wynik testu, jak również ustalić, po przeprowadzeniu badania, rozpoznanie depresji.

Polityka prywatności