Test
SKALA DEPRESJI KUTCHERA dla Młodzieży*

(Kutcher Adolescent Depression Scale) (LeBlanc i wsp. 2002, Mojs i wsp., 2015)

Jakie miałeś/miałaś najczęściej
odczucia w zeszłym tygodniu

1. Smutek, ponury nastrój, przygnębienie, depresję, ogólne zniechęcenie.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


2. Brak wiary w siebie, złe samopoczucie, poczucie bezużyteczności i beznadziejności; wrażenie, że rozczarowujesz innych lub nie jesteś dobrym człowiekiem.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


3. Wyczerpanie fizyczne, zmęczenie, brak energii, brak motywacji, poczucie, że nie radzisz sobie ze sprawami, które dotąd nie sprawiały Tobie kłopotów, chęć odpoczynku lub pozostania w łóżku.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


4. Poczucie, że życie jest ciężkie, brak dobrego samopoczucia w sytuacjach, w których wcześniej zwykle czułeś/czułaś się dobrze, brak przyjemności w sytuacjach, w których dotąd odczuwałeś/odczuwałaś szczęście.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


5. Uczucie zmartwienia, zdenerwowania, paniki, napięcia, poirytowania, niepokoju.

Proszę wybrać jedną odpowiedź


6. Czy myślałeś, planowałeś lub robiłeś coś związanego z samobójstwem lub samookaleczeniem?

Proszę wybrać jedną odpowiedź


Sprawdź wyniki testu
pkt

*Kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym, nie zastępuje badania lekarskiego. Wynik testu może być jedynie dobrą wskazówką. W przypadku wyniku wskazującego na możliwość występowania depresji należy koniecznie skontaktować się z lekarzem. Tylko on może zweryfikować wynik testu, jak również ustalić, po przeprowadzeniu badania, rozpoznanie depresji.