Naucz się mówić do ludzi chorych na depresję

Brak empatii i zrozumienia może prowadzić
do pogłębienia choroby